100pa

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti 100PA, s. r. o.
se sídlem Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město
Identifikační číslo: 274 75 123
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 21194.

Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami a nákupním řádem, kde jsou uvedeny všechny důležité informace o tom, jak postupovat při nákupu v našem obchodě a jak komunikovat s obchodním oddělením. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetové prodejně.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 100PA, s. r. o., se sídlem Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, identifikační číslo: 274 75 123, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem HK, oddíl C, vložka 27475123 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, e-mailem, či telefonicky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.obrazy-dekorace-interier.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Jak nakupovat

Nakupování v našem internetovém obchodě je snadné a přináší řadu výhod:

 • široký (stále se rozšiřující) sortiment
 • nabídka obsahuje i zboží nedostupné v supermarketech
 • pohodlné objednávání z domova 24 denně 7 dní v týdnu 365 dní v roce
 • nízké ceny
 • žádné shánění zboží, šetříte drahocenný čas
 • záruka kvality dodávaného zboží
 • možnost osobního odběru v naší prodejní galerii v Litomyšli

Zboží je roztříděno do hlavních kategorií, každá z těchto kategorií je dále dělena na podkategorie, které naleznete v pravém sloupci. Dále jsou zřízeny dvě speciální kategorie. Novinky obsahují výrobky, které jsme do našeho sortimentu přidali v poslední době. Akce je kategorie, ve které jsou všechny aktuálně zlevněné výrobky.

Po zvolení konkrétní kategorie se zobrazí seznam náhledů výrobků této kategorie. Detail každého výrobku zobrazíte kliknutím na náhled. V detailu výrobku uvidíte větší fotografii a úplný popis, včetně jednotlivých variant výrobku, rozměrů (u ručně malovaných obrazů si vyhrazujeme odchylku v rozměrech cca 4%) a cen. Chcete-li vložit výrobek do košíku, vyplňte počet kusů a stiskněte tlačítko Přidat do košíku. Aktuální počet kusů a součet ceny zboží v košíku vidíte na každé stránce v levém horním rohu. Podrobný popis každého výrobku, naleznete v sekci Garance kvality, tuto sekci naleznete v horní liště vedle sekce Obchodní podmínky. Veškeré výrobky budou vyrobeny dle svého zařazení v sekci Garance kvality. Pokud si nejste jisti umístěním Vámi vybraného zboží neváhejte nás kontaktovat.

Obsah košíku zobrazíte kliknutím na odkaz vedle ikony košíku, nebo odkazem Objednávka v hlavním menu. Je-li v košíku nějaké zboží, zobrazí se vám přehledná tabulka, kde je uveden název, kód, varianta, množství a cena výrobku. Vedle každé položky v košíku je odkaz Odstranit, kliknutím na tento odkaz odstraníte výrobek z košíku a zobrazí se košík bez této položky. Když jste s obsahem košíku spokojeni, klikněte na tlačítko Pokračovat v objednávce.

Zobrazí se přehledný formulář. Pozorně vyplňte údaje, položky označené červenou hvězdičkou jsou povinné. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat. Po přijetí Vaší objednávky Vám přijde potvrzující email na Vámi uvedenou adresu.

Zboží můžete také objednat telefonicky na čísle +420 465 511 147, +420 775 656 681. Objednávku je možné učinit i písemně formou dopisu.

2.1 Storno objednávky

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@100pa.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 5 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. V případě zasílání nadrozměrných obrazů a rámů, zrcadel, rámů se sklem a více obrazů nebo rámů, může firma 100PA, s.r.o. účtovat příplatek za dopravu a balení 500 - 1500 Kč. Tyto příplatky se vypočítávají dle velikosti a charakteru zasílaného zboží, zákazník je vždy o tomto pří platku i nformován při zpracování objednávky firmou 100pa, nebo na vyžádaní. V případě, že zákazník nesouhlasí s výší tohoto příplatku, může být objednávka stornována.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující je povinen všechny údaje v potvrzovacím e-mailu překontrolovat a v případě vzniklé chyby kontaktovat prodávajícího o úpravě chybných údajů. Včetně údajů o zvoleném způsobu platby a objednaného zboží.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Stornování objednávky spotřebitelem lze realizovat emailem na info@100pa.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Kupující může svou objednávku stornovat nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky, po této lhůtě pouze po předchozí dohodě s prodávajícím.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi 100PA, s. r. o. a kupujícím, a to zejména v případě, že kupující objedná zboží za cenu, která byla zveřejněna omylem v důsledku chyby 100PA, s. r. o. O této skutečnosti bude kupující neprodleně informován.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město.
 • Zboží může být zasláno na dobírku - je zaplaceno při převzetí kurýrní službě
 • Zboží je možné platit převodem na účet provozovatele předem - po připsání platby na účet č. 2700997621/2010, vedený u Fio Banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), bude zboží odesláno zákazníkovi v běžných dodacích lhůtách. Výhodou platby předem je nižší platba za dopravné. Číslo účtu a variabilní symbol je uveden v e-mailu, který přijde jako potvrzení přijetí objednávky.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Na zakázkové zboží si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 50% hodnoty objednávky. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. V případě odstoupení od kupní smlouvy je tato záloha nevratná.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo přiloží doklad ke zboží při jeho expedici.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné a jsou uvedeny včetně 21 % DPH. Provozovatel obchodu je plátcem DPH.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení naleznete zde.

Zakázková výroba

Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti – výběr rozměru, provedení atd. – je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků je teprve zadáváno do výroby. Proto je u řady zboží termín dodání 6 - 8 týdnů. Na zakázkové zboží si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 50% hodnoty objednávky. V případě odstoupení od kupní smlouvy je tato záloha nevratná.

Právo na vrácení zboží vyrobeného na zákázku

Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, lze je reklamovat z důvodu výrobních vad dle záruk poskytovaných u jednotlivých druhů výrobků, tyto záruky naleznete v sekci Garance kvality.

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyráběno na zakázku (ručně malované obrazy, tisk z vlastní fotografie, apod.) upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@100pa.cz, případně nás můžete kontaktovat telefonicky na tel. čísle +420 465 511 147, nebo +420 775 656 681. V případě vrácení zboží křehkého charakteru (zrcadlo, sklo, apod.), či zboží objemnějších rozměrů (XXL obrazy, apod.) doporučuje prodávající kupujícímu konzultovat formu přepravy zboží nazpět k prodávajícímu s logistickým oddělením prodávajícího na tel. čísle +420 465 511 147, nebo +420 775 656 681.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání kupujícího). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. V případě realizace služeb montáže a výnosu výrobku souhlasí kupující jednomyslně s jejich realizací, proto nebude v případě vrácení zboží částka, která byla fakturována za službu montáže a výnosu, vrácena nazpět kupujícímu. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů, a poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání kupujícího).

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Dodací podmínky

V naší nabídce je zboží z našeho běžného sortimentu.

 • Tištěné zboží a obrazy skladem standardně odesíláme do 2 pracovních dnů
 • Ručně malované obrazy z důvodu ruční zakázkové práce odesíláme v termínu 6 - 8 týdnů
 • Obrazy tištěné na zakázku od 2 do 10 dnů
 • Rámování obrazů od 2 - 20 dní, termín vždy potvrdíme. V případě blondelových rámů se termín dodání může prodloužit z důvodu zakázkové práce na rámech – termín vždy potvrdíme

V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, budeme zákazníka kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě pokud možno ke spokojenosti zákazníka.

Objednávky primárně vyřizujeme kompletně, v případě individuální dohody mezi zákazníkem a firmou 100PA, s. r. o. lze postupovat i jinak.

6.1 Dopravné

K ceně zboží je připočtena cena za dopravné dle následujícího schématu:

 • Pro platbu převodem na účet 100PA, s. r. o.
  Kurýrní služba (cca do 3 dnů od odeslání zboží) 145 Kč (Slovensko 175 Kč)
 • Pro platbu dobírkou
  Kurýrní služba (cca do 3 dnů od odeslání zboží) 190 Kč (Slovensko 225 Kč)
 • Pro zákazníky z blízkého okolí Litomyšle nabízíme
  Osobní odběr 0 Kč (osobní odběr nelze realizovat na uvedených prodejních místech)

V případě doručování nadrozměrných obrazů a rámů, zrcadel, obrazů a rámu se sklem i více obrazů nebo rámů, si firma vyhrazuje právo účtovat jednorázový příplatek za balení a dopravné 500-1500 Kč. Výše poplatku se vždy zpracovává individuálně dle charakteru doručovaného zboží, o výši tohoto poplatku je vždy zákazník informován při zpracování zakázky nebo po jeho dotazu před objednáním. Tento poplatek je účtován i u objednávek nad 5000 Kč. V případě, že zákazník nesouhlasí s výší tohoto pří ;platku, muže být objednávka stornována.

Při doručení naší firmou vozem (nadrozměrná zrcadla, rámy, obrazy, více obrazů rámů) se cena dopravy vždy stanovuje dle vzdálenosti místa doručení. Cena dopravy je vždy účtována i u objednávek nad 5000 Kč. O výši dopravného je zákazník vždy informován po zpracování zakázky, dotazu před objednáním nebo při zaslání cenové nabídky. V případě, že zákazník nesouhlasí s výší tohoto příplatku, může být objednávka stornována.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodávajícímu. V případě poškození zásilky je zákazník povinen sepsat s kurýrem zápis o škodě a následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Reklamační řád

Reklamační protokol ke stažení naleznete zde.

Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytované zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem..

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem: Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na 100PA, s. r. o. Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, nebo na e-mail reklamace@100pa.cz(do předmětu zprávy uveďte REKLAMACE) a to bez zbytečného odkladu.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení reklamovaného zboží
 • důvod reklamace
 • termín nákupu

Kupující je povinen spolu s vadným výrobkem, předložit dodací list, fakturu, doklad o zaplacení, event. záruční list. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc zabalenou nejlépe v originálním obalu, tak aby nedošlo k následnému poškození během přepravy.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. V případě vrácení peněžní částky má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši a to v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, či na elektronické adrese prodávajícího info@100pa.cz případně. Kupující je o vyřešení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.7. V případě uznání reklamace hradí náklady spojené s dopravou zboží prodávající.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří Garance kvality.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sokolovská 521, 570 01 Litomyšl-Město, adresa elektronické pošty info@100pa.cz, telefon +420 465 511 147.

V Litomyšli dne 11. 11. 2019

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. 11. 2019.

Zpětná vazba

Rozvoj našeho obchodu by měl také podléhat požadavkům a zájmu našich zákazníků, tedy Vás, každý impuls je pro nás cenný a velmi si ho vážíme. Budeme rádi, když nám své připomínky a podměty sdělíte na náš e-mail (info@100pa.cz). Stejně tak jsme nakloněni zajímavým nabídkám od výrobců a dovozců bytových doplňků, které mohou obohatit naši nabídku.

Obchodní podmínky

MALBA NA ZAKÁZKU

Ukázka realizací

Tisk na zakázku

OBRAZY STARÝCH MISTRŮ

OBRAZY RUČNĚ MALOVANÉ

OBRAZY RUČNĚ MALOVANÉ - MODERNÍ UMĚNÍ

Modení obrazy - vícedílné

Moderní Obrazy XXL

Doplňkový sortiment- háčky, vypínací rám

OBRAZY - TIŠTĚNÉ NA PLÁTNĚ

RÁMY a rámování

Výměnné rámy

DÁRKOVÝ POUKAZ

Malované obrazy NA SKLADĚ

Výprodej